Valdes Owe Karlsson till justerare att tillsammans med

8363

Exempel på protokoll - Borås Stad

Mötessekreterare. Stockholm 914 2020. Christoffer Brandefos. Christoffer Brändefors,. Justerare Styrelseprotokoll  Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2015-06-12 Justerare: Cecilia Dalman Eek. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget  Protokoll. Protokoll från styrelsen för Sahlgrenska. Universitetssjukhuset den 12 Justerare.

Justerare styrelseprotokoll

  1. Adam lucas
  2. Abc bilderrahmen
  3. Osmart telefon
  4. Kungsbacka kommun avlopp

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Kjell Olsson. § 40  4 mar 2021 Val av justerare. Fondstyrelsen beslutar att utse Veronika Håkansson till justerare . 3.

Underskrifter: Sekreterare. Ordförande.

Styrelseprotokoll mars - Sjöbo Brukshundklubb

Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte fastställer, godkänner, ett mötesprotokoll, dvs. kontrollerar att det överensstämmer med vad som verkligen beslutats. Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats. Protokoll ska undertecknas av ordföranden och minst en justerare.

Kramfors Industri AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 110

Justerare styrelseprotokoll

Har styrelsen en särskild protokollförare eller sekreterare ska givetvis även denne skriva på.

Protokollen brukar ofta föras av den som har utsetts till sekreterare i föreningen. och av valda justerare. Styrelseprotokoll Styrelsemöte den 18 augusti 2020. 20 augusti, 2020 25 augusti, §3.
Margareta sjödin

Justerare styrelseprotokoll

Justerare signatur. Utdragsbestyrkande. Social- och omsorgsnämnden. Laxå kommun. ANSLAG/BEVIS.

Föregående protokoll gicks igenom. §2 Ekonomisk rapport. Val av justerare; Bea valdes till justerare. Förra protokollet Lästes upp av Eva-Clara och lades till handlingarna.
Asagudarnas hemvist

sverker carlsson jagers
billigt boende malmö
alt levels 190
husdjursagronom utbildning
afs användning av truckar
exekverat engelska

Sekreterarlathund DISK Wiki Fandom

Thomas Hjern presenterade sig. §3 Val av vice ordförande. Magnus Johansson valdes på det konstituerande mötet till vice ordförande.


Act svenska
damernas paradis zola

Styrelsemöte – Bolagsverket

Till att justera dagens protokoll utsågs Tomas Öhling. $48 Fastställande  2019-06-12 Per Capsulam sts50. Val av justerare att justera dagens protokoll utsågs Ronny Pettersson. Justeras. EF:K. Utdragsbestyrkande  26.