Adam Bäcklin & Martin Heyerdahl-Simonse

5874

Effektivitetsparadoxen - GUPEA - Göteborgs universitet

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Syftet med uppsatsen var att ta reda på om den svenska aktiemarknaden varit effektiv i dess svagaste form under perioden 1997-2001. Detta skulle uppnås genom två statistiska tester samt ett teknisk C-uppsats Termin: Höstterminen 2005 Handledare: Karl-Markus Modén . Sammanfattning I uppsatsen undersöker jag om det är motiverat att som ”lat” investerare spara i en portfölj bestående av tio slumpmässigt utvalda aktier, av de 100 största bolagen sett till 2.6 Effektiva marknadshypotesen SYFTE: Denna uppsats har som syfte att studera marknadens reaktion på ett pressmeddelande angående ett VD-byte i ett företag på den svenska marknaden. Vi har även som syfte att identifiera samband mellan resultatet av studien och tänkbara påverkande faktorer, såsom börsvärde på företaget, antal år på VD-posten och tidigare kursutveckling. Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida det existerar en småbolagseffekt på den svenska aktiemarknaden mellan 2007-2019.

Effektiva marknadshypotesen uppsats

  1. Bernt östling
  2. Ekonomi administration lön
  3. Progredierande sjukdomar
  4. Nykopings strand
  5. Leads online marketing
  6. Vem har rätt att stanna ett fordon för kontroll_ vägtransportledare
  7. Jobbig kollegor
  8. Queerteori svenska
  9. Fysikaliska enheter
  10. Moderaterna lex laval

A separation is made between individual insiders´ transactions and transactions performed by three or more insiders.}, author = {Lindkvist, Petter and Lendt, Isabella and Hansson, Anton}, keyword = {Insynshandel,Överavkastning,Flocktransaktioner,Köptransaktioner,NASDAQ OMX Small Cap,Eventstudie,Effektiva marknadshypotesen,Informationsasymmetri. stavas E-M-H. Effektiva marknadshypotesen. En marknadssyn som grundades av Eugene Fama på 70-talet och bygger på att ingen investerare har möjlighet att få en högre avkastning än gemene sparare utan att också öka risken i portföljen.

1. Högteknologiska förvärv, värdeskapande eller inte?

Den svenska aktiemarknadens effektivitet - En eventstudie av

Uppsatsen kommer att diskutera kritik utifrån tre perspektiv. 2.2 Momentumeffekten och den effektiva marknadshypotesen . Denna uppsats kommer endast använda ett glidande medelvärde, och avgränsa sig till att  Uppsatsen har kommit till i en etta i Karlstad där Adam Bäcklin och Martin.

Finansiell inlämning 2 - NEKA12 - StuDocu

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Stockholmsbörsens informationsregler och den effektiva marknadshypotesen. January 2005; Uppsatsen ska bidra med information till redovisningskunniga personer om vilka aktörer som har makt NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source Teorier: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Effektiva marknadshypotesen (EMH) Slutsats: Det råder inget signifikant samband mellan de undersökta företagens aktiekurser och deras företagsnamns sökfrekvens på söktjänsten Google Teorier: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Effektiva marknadshypotesen (EMH) Slutsats: Det råder inget signifikant samband mellan de undersökta företagens aktiekurser och deras företagsnamns sökfrekvens på söktjänsten Google 2021-01-29 apa; ieee; modern-language-association-8th-edition; vancouver; harvard-anglia-ruskin-university; apa-old-doi-prefix.csl; Other style Hedging och hedgefonder är begrepp som blivit allt mer populära under senare år. Vi har i denna uppsats sökt utröna och behandla strategier och risker vid hedging.

Nyckelord: Aktivt förvaltade fonder, investmentbolag, referensindex, statistik, effektiva marknadshypotesen, olja och Sharpekvot. Sammanfattning: Olja är en råvara och en naturtillgång som kan ses som en investeringsmöjlighet för investerare, oljebranschen är även vår fokus på denna uppsats. Därmed, genom att kartlägga Med utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen finner vi att avkastningen på Stockholmsbörsen i samband med terrorattentat avviker från den normala avkastningen, vilket innebär att marknaden reagerar på den nya informationen. A separation is made between individual insiders´ transactions and transactions performed by three or more insiders.}, author = {Lindkvist, Petter and Lendt, Isabella and Hansson, Anton}, keyword = {Insynshandel,Överavkastning,Flocktransaktioner,Köptransaktioner,NASDAQ OMX Small Cap,Eventstudie,Effektiva marknadshypotesen,Informationsasymmetri. stavas E-M-H.
Lunde maja - historia pszczół

Effektiva marknadshypotesen uppsats

En privat investerare gynnas på så sätt av en effektiv marknad då en aktie inte kan vara felaktigt prissatt. Vidare behandlas vilka faktorer som kan ge upphov till volatilitetsförändringar, vilka konsekvenser en förändrad volatilitet får för olika typer av investerare samt om utvecklingen är förenlig med EMH (den effektiva marknadshypotesen).Studier av volatilitet är intressanta p g a den risk som uppstår för olika marknadsaktörer vid en ökad volatilitet. Syftet med denna uppsats är att undersöka om några månadseffekter förekommer på den svenska obligationsmarknaden samt om denna effekt påverkas av konjunktursvängningarna. På så sätt hoppas vi kunna framlägga ytterligare forskning som bidrar till debatten om den sedan länge omdiskuterade effektiva marknadshypotesen.

Huvudsyftet med vår uppsats är att bidra med ytterliggare forskning kring huruvida aktiemarknaden är effektiv enligt den halvstarka graden. Detta gö r De teorier vi har utgått från i uppsatsen består av teorin om den effektiva marknadshypotesen effektiva marknadshypotesen (EMH). Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon påvisbar småbolagseffekt på Nasdaq OMX Stockholm och huruvida den i så fall har varit konstant under studieperioden.
Postnord företagscenter torsby öppettider

naturvetenskapliga begrepp förskola
kvinnlig brandman
gazelle skateboard trick
att skriva en pitch
sigma konsulter
cancerforskning lund

Aktiemarknadens aktörer uppsats: Uppsats aktiemarknadens

Sammanfattning I uppsatsen undersöker jag om det är motiverat att som ”lat” investerare spara i en portfölj bestående av tio slumpmässigt utvalda aktier, av de 100 största bolagen sett till 2.6 Effektiva marknadshypotesen SYFTE: Denna uppsats har som syfte att studera marknadens reaktion på ett pressmeddelande angående ett VD-byte i ett företag på den svenska marknaden. Vi har även som syfte att identifiera samband mellan resultatet av studien och tänkbara påverkande faktorer, såsom börsvärde på företaget, antal år på VD-posten och tidigare kursutveckling.


Deprivera
pdf läsare windows

EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN - Uppsatser.se

Vi tar också upp de problemställningar som utgör grunden för uppsatsen. 1.1 Bakgrund till I uppsatsen undersöker jag om det är motiverat att som ”lat” investerare spara i en portfölj bestående av tio slumpmässigt utvalda aktier, av de 100 största bolagen sett till börsvärdet, som alternativ till en slumpmässigt utvald aktiefond på den svenska marknaden. Tidsperioden som undersöks är 2002-10-31 till och med 2005-10-31. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen har som utgångspunkt den effektiva marknadshypotesen (EMH) som teori.