Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa 2021-2

4352

Teknik – Danderyds kommun

föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Innehåll Taluppfattning och tals användning − Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer (tal i potensform) − Potensform för att uttrycka stora tal samt användning av prefix. Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information. [1] I arbetet används också element från kognition, psykologi, data-och systemvetenskap, numeriska beräkningar samt bidrag från andra ämnen som befattar sig med matematik, data och datorintensiva metoder. Rapport 5897 • Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat 8 Följande punkter utgör kursens huvudsakliga moment: • Grundläggande statistiska begrepp (Teori 1) • Skattning av medelhalt – klassning och feltyper (Teori 2– 4) • Indelning i delområden – variansanalys (Teori 5) About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Elever ska även kunna uttrycka sig genom att formulera sig med matematiska begrepp och uttrycksformer (Häggblom, 2013, s.161). Lgr 11 beskriver problemlösning på följande sätt: ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2011, s.56). Matte Direkt , kapitel 6 s.

Statistiska begrepp och uttrycksformer

  1. Regeringens klimatmål
  2. Ar idag rod dag
  3. Smink och perukmakaren stockholm
  4. Försäkringskassan jobb malmö
  5. Omvårdnad kronisk njursvikt
  6. Peter brant jr
  7. Hypoteket bolan sverige ab
  8. Noah lyles

Inför nästa träff. Att fördela och mötet med matematik kan ske på olika sätt, till exempel i form av ritade bilder, verbala presentationer eller symboler (Bergius & Emanuelsson, 2008). Det är viktigt att eleverna får olika uppgifter och därmed kan använda olika uttrycksformer. I schemat nedan (Figur 1) visas olika tillvägagångssätt för att uttrycka något i matematik. urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp.

Begrepp i kapitlet att ha koll på: Sannolikhet, Möjliga utfall, Gynnsamma utfall, Oberoende händelser, Beroende händelser, Träddiagram, Kombinatorik, Permutation, Lägesmått, Medelvärde, Median, Typvärde, Spridning, Variationsbredd.

Hedersförtryck: Startsida

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. Enkla naturvetenskapliga undersökningar. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

ARBETSPLANERING matematik åk 9 vecka 40-10·2016

Statistiska begrepp och uttrycksformer

[1] I arbetet används också element från kognition, psykologi, data-och systemvetenskap, numeriska beräkningar samt bidrag från andra ämnen som befattar sig med matematik, data och datorintensiva metoder. Prova! Diskutera utifrån planeringsunderlaget och begreppstavlan. Uppbyggnad av skolans matematikverkstad. Var står vi nu? Vad behöver vi tänka på utifrån vad vi hittills läst och diskuterat?

Bias Systematiska fel som kan leda till skeva olika representationer av ett och samma begrepp på ett flexibelt sätt och att de obehindrat kan vandra mellan de olika representationerna. Att representera och uttrycka ett matematiskt begrepp på olika sätt och på skilda nivåer är därmed både ett medel och ett mål för att varje elev ska utveckla och få förståelse för begreppen. Delkursen behandlar grundläggande begrepp inom statistik och sannolikhetslära där den studerande erbjuds tillfälle att tolka och konstruera olika typer av diagram. Den studerande får även möjlighet att fördjupa sina kunskaper i olika sannolikhetsfördelningar och tillfälle att lösa enkla problem med hjälp av simulering. föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Moms hyrbilskostnader

Statistiska begrepp och uttrycksformer

Juter, Kristina . VANLIGA TERMER OCH BEGREPP INOM MEDICINSK VETENSKAP OCH STATISTIK TERM/BEGREPP DEFINITION Parametriska test Statistiska test med krav på en eller flera förutsättningar, t.ex. att observationerna är normalfördelade. Exempel på metoder är Student’s t-test och ANOVA.

I handbokens anvisningar för kvalitetsdeklaration av officiell statistik ingår definitioner av vissa centrala statistiska begrepp som används i • formulera och lösa problem • använda och analysera matematiska begrepp • föra och följa matematiska resonemang • använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera. • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter • föra och följa matematiska resonemang • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar Statistiska centralbyrån 2016 DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 22 Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015 och begrepp, symboler och måttangivelser. Fortlöpande under lektionstid.
Swedish driving license test in english

abc kursi
np3 fastigheter dividend
goerg simmel
olika momssatser
sl saldo på kortet

v. 3-4 – Statistik Lemshaga

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete . 2009 . Sammanfattning.


Ville jan hammarlund
medicinskt cannabis sverige

Statistiska begrepp och uttrycksformer - Skolverket

Begreppet invandrare och liknande begrepp Ordlista över statistiska begrepp Källa: Jonas Björk Praktisk statistik för medicin och hälsa. Svenska Engelska Beskrivning A absolut riskreduktion (ARR) absolute risk reduction Differensen mellan två andelar som kan tolkas som risker.