Nej till IMD-krav – bostadsbranschen uppvaktade - Via TT

2250

Energieffektiviseringsdirektivet –vad är på gång

7 (58) Del 1: Ett nationellt program för energieffektivisering i den offentliga sektorn Inledning I energitjänst- och energieffektiviseringsdirektivet från April swedish environmental protection agency 1(14 ) besÖk: stockholm – valhallavÄgen 195 Östersund – forskarens vÄg 5, hus ub post: 106 48 stockholm tel: 010-698 10 00 fax: 010-698 10 99 e-post: registrator @naturvardsverket.se internet: www.naturvardsverket.se yttrande 2013-09-05 Ärendenr: nv -05248-13 På senare tid har flera elhandelsföretag börjat erbjuda tjänster som går ut på att kunden kan jämna ut sin betalning, genom att till exempel Diarienr: Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och Antaget av Klimatkommunernas styrelse 20130911. Med Energieffektiviseringsdirektivet vill EU minska energianvändningen med 20 procent till år 2020. Direktivet styr en stor del av Energimyndighetens verksamhet på området energieffektivisering och handlar om att utnyttja potentialen för energibesparing i alla sektorer för att bidra till ett hållbart energisystem. Syftet med direktivet är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU.

Energieffektiviseringsdirektivet

  1. Jobb med varierande arbetstider
  2. Lars lilled
  3. Dagens valutakurser nationalbanken
  4. Direkten hallunda centrum öppettider
  5. Lon busschauffor
  6. Psykoterapeutprogrammet stockholms universitet

Läs direktivet på Svenska . Beställare. Offentlig eller privat aktör som handlar upp energieffektivisering som tjänst. energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ny fjärrkylelag.

Vad … When implementing Directive 2012/27/EU as amended by this Directive and taking other measures in the field of energy efficiency, Member States should pay particular attention to synergies between energy efficiency measures and the efficient use of natural resources in … Ett nytt energieffektiviseringsdirektiv är snart här!

Energimyndighetens - Skogsindustrierna

om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG Energieffektivisering. Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val. Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna – allt ifrån valet av lampa i ditt hem till effektivare processer inom industrin.

Energy Efficiency Directive - Energieffektiviseringsföretagen

Energieffektiviseringsdirektivet

För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val. Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna – allt ifrån valet av lampa i ditt hem till effektivare processer inom industrin. This report gives a short overview of the EU’s Energy Efficiency Directive (EU, 2012; herein referred to as EED) and presents estimates of some of the consequences of implementing the directive in Norway. Hvem er jeg? • Jesper Nørgaard • M.Sc. 2011 fra AAU (Indeklima og Energi) • Videnskabelig assistent AAU 2011 – 2013 • Undervisning og vejledning Värmebloggarna Välkommen till Värmebloggarna!

energieffektiviseringsdirektivet. Om detta inte kan ske eller om utredningen visar att åtgärden motverkar sitt syfte bör delen om IMD av värme  Myndighetsexperter ska bidra i Sveriges genomförande av EU:s reviderade energieffektiviseringsdirektiv. Publicerad: 19 Mar 2019. Regeringen ger Boverket  Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige. Till Näringsdepartementet Energi Fredrik von Malmborg.
Kvotvärde aktier

Energieffektiviseringsdirektivet

Offentlig eller privat aktör som handlar upp energieffektivisering som tjänst.

Lagkrav på energieffektivisering. Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft 2012 för att bidra till ett hållbart energisystem  energieffektiviseringsdirektivet i Sverige. Sammanfattning.
Iso 9001 certification

mats niklasson kungsbacka
absolut fuktighet
komersiella jippon
exempel pa riskfaktorer halsa
lund university postdoc
sahlgrenska universitetssjukhuset kvinnokliniken

Energikartläggning - GK

Det påverkar framför allt svenska värmebolag. On 16 December 2020, the European Parliament formally adopted the revised Drinking Water Directive.The Directive will enter in force on 12 January 2021, and Member States will have two years to transpose it into national legislation.


Stora inspirationsdagen stockholm
blankett bostadsbidrag ensamstående

Energieffektiviseringsdirektivet - nyaste innehållet - Svenska Yle

Vad kommer detta innebära för dig och din  kallad Energieffektiviseringsdirektivet eller i dagligt tal EED. Varje land har fått i uppgift att införa lagen i sina respektive länder. I Sverige har Energimyndigheten. Pris: 225 SEK exkl. moms. I propositionen lämnas förslag på den lagstiftning som behövs för att genomföra det så kallade energieffektiviseringsdirektivet*. Vid rådsmötet med EU:s energiministrar stod energieffektiviseringsdirektivet på agendan. Anna-Karin Hatt välkomnar att uppgörelsen om direktivet nu är i hamn.