Balansräkningen, eget kapital, skulder och resultaträkningen

1908

Q2 2020.indd - Inission

Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder. Skulder koncernföretag. Obligationslån; Skulder till kreditinstitut; Förskott från kunder Skulder delas in i Långfristiga respektive Kortfristiga skulder (punkterna 4.7 och 4.8). Summa långfristiga skulder.

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

  1. Intervjuteknik film
  2. Kundtjänstmedarbetare engelska
  3. Huvudvark halsont trotthet
  4. Scandic malmö city malmö
  5. Skicka årsredovisning digitalt
  6. Free tv and video online project
  7. Arkeologi lund schema
  8. Utblickens fyr
  9. Vad ar risktvaan

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut kortfristig del. Leverantörsskulder. Skatteskuld. Förutbetalda månadsavgifter/hyror. Upplupna kostnader och. Skulder.

• förutbetalda intäkter. Kortfristiga skulder Formel: Eget kapital + 78 % av eventuella obeskattade reserver (100 % - aktuell bolagsskattesats, d.v.s. 22 % fr o m 2013-2018) i förhållande till totalt kapital (skulder + eget kapital + obeskattade reserver).

2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och

20 993. 144 044 Kortfristig del av skulder till Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 13 215 000 kr. Lån som  Summa kortfristiga fordringar.

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut - Baron Metal

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Ja Nej  Not 28 Skulder till kreditinstitut Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen, 3 000.

869 635. Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder. Skulder koncernföretag. Skulder till kreditinstitut.
Capio go.se

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

kreditinstitut. Leverantörsskulder.

This preview shows page 9 - 12 out of 12 pages..
Robert galbraith

barndans stockholm 4 år
färdtjänst eskilstuna nummer
frost engelska
arne weise julvärd hur många år
michael crichton människoätarna
bosnia religion war
sweden master degree

2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut - Min wikin

Konto 2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut är ett skuldkonto. 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer. 2410: Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut: 2411: Kortfristiga lån från kreditinstitut: 2412* Byggnadskreditiv, kortfristig del: 2417: Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut: 2419: Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut: 2420: Förskott från kunder Skulderna kallas kortfristiga på grund av att de är just korta, det vill säga, de ska återbetalas helt inom ett år från och med det att balansräkningen har tagits fram. Det som räknas in under gruppen kortfristiga skulder är till exempel checkräkningskredit, leverantörsskulder, skulder till anställda, certifikat, lån från andra företag och skatteskulder.


Gauses principle of competitive exclusion states that
medvetet och omedvetet psykologi

Bokslutskommuniké - Infranord

Skatteskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa långfristiga skulder. 5 000 861. 5 104 767. Kortfristiga skulder.